Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Berne-opfang It Boefke verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Waarom we gegevens nodig hebben
Berne-opfang It Boefke verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de met u gesloten overeenkomst voor dienstverlening en de daarop van toepassing zijn wet- en regelgeving, alsmede om u informatie te kunnen verschaffen.

Kinderen
Berne-opfang It Boefke begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Daarom hebben wij u gevraagd welke gegevens wij van uw kind (waaronder beeldmateriaal) mogen gebruiken voor publieke doeleinden. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Delen met anderen
Berne-opfang It Boefke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijn de wet- en regelgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berne-opfang It Boefke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Berne-opfang It Boefke gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar berne-opfangitboefke@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Berne-opfang It Boefke zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Berne-opfang It Boefke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via berne-opfangitboefke@outlook.com.